Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Virkanimikkeen muuttaminen / Erityisopettajan virka, kiertävä

ENODno-2020-251

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan hallintosäännön 36§ mukaisesti lautakunta esittää kunnanhallitukselle virkanimikkeen muuttamiset ja kunnanhallitus päättää esityksen pohjalta mahdolliset muutokset.

Enontekiön kunnan opetustoimessa on vanha kiertävän erityisopettajan virkanimike käytössä alaluokkien erityisopetuksessa. Muuttuvassa opetustoimessa tarvitaan joustavampi virkanimike erityisopetukseen perusopetuksen ja lukion puolelle, jotta erityisopetusta voidaan järkevöittää kunnan kahden erityisopettajan välisessä työnjaossa. Lisäksi Lukiolain uudistuksen jälkeen tarvitaan lukioon nimetty erityisopettaja, mikä olisi hyvä näkyä virkanimikkeessä. 

Nykyinen virkanimike on Kiertävä erityisopettaja. Uusi virkanimike olisi Enontekiön perusopetuksen ja Enontekiön Erälukion yhteinen erityisopettaja.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kiertävä erityisopettaja- virkanimike muutetaan virkanimikkeeksi Enontekiön perusopetuksen ja Enontekiön Erälukion yhteinen erityisopettaja 2.2.2020 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoimaltk,  hallinnollinen rehtori, henkilöstöjohtaja