Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970

ENODno-2020-265

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on käsitellyt kyseessä olevaan asiaan liittyvää ensimmäistä korvausvaadetta §12 29.1.2019 sekä Enontekiön kunnanhallitus §39 18.2.2019. Em. käsittelyiden päätöksenä ensimmäiseen korvausvaateeseen oli että korvausta ei makseta.

Elinvoimalautakunnalle on osoitettu asiaan liittyvä toinen korvausvaatimus 22.1.2019, korvausvaatimukseen on annettu vastine 6.2.2019 sekä asia on toimitettu Enontekiön kunnan vastuuvakuutuksesta vastaavaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiön päätös asiasta on saatu 24.8.2020/ 17.188970, päätöksen mukaan kunta ei ole korvausvelvollinen esitetyssä asiassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhtiön päätöksen 24.8.2020 / 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Ulla Keinovaara jätti päätöksen eriävän mielipiteen suullisesti.

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara esitti, että korvaus maksettaisiin. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta