Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Talousarvion toteutuminen/ 1-10 2020

ENODno-2020-30

Valmistelija

  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Toimialojen osavuosikatsaukset  1- 10 ovat oheisena. Tarkempi selvitys annetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-10 tiedoksi ja edellyttää, että vastuuviranhaltijat ja lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa kuukausittain siten, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2020 mukaisina. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja selvitti toimialojen toteutumat. 

Tiedoksi

Vastuuviranhaltijat