Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Talousarvion 2020 muuttaminen/ Perusterveydenhuolto

ENODno-2020-30

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Perusterveydenhuollon talousarvion ylitys on tämänhetkisen arvion mukaan 600 000 euroa talousarviovuonna. Ylitys johtuu pääosin Koronan aiheuttamista toimenpiteistä perusterveydenhuollossa mm. Koronan vaatimat vuodeosaston muutokset, testaus ja hoitotarvikkeet. Talousarvion toteutuma oheismateriaalina.

Kunta on saanut peruspalvelujen valtionosuudessa koronasta johtuviin kuluihin rahoitusta. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin syksyn lisätalousarvioissa. Erikoissairaanhoidolle osoitettiin suoraan valtion avustusta. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitettiin koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräinen korvaus.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 600 000 euron perusterveydenhuollon ylityksen ja esittää, että ylitys katetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden korotuksella.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 600 000 euron perusterveydenhuollon ylityksen ja esittää, että ylitys katetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden korotuksella.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.