Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2020 budjettiin

ENODno-2020-225

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen budjetti ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole ylittynyt, mutta ennakoimattomat yllättävät kustannuserät, joista suurimmasta osasta laskutus on vasta tulossa aiheuttavat budjetin ylityksen. Opetustoimessa on hankintakielto ollut voimassa syyskuun alusta, mutta siitä aiheutuva säästö ei riitä näihin kustannuksiin.

Opetustoimelle on vuoden 2020 aikana tullut useita ennakoimattomia kustannuseriä:

1) Kuljetukset terveydenhoidollisista syistä kevätlukukaudella n. 7000 €

2) Lautakunnan myöntämät harkinnanvaraiset lisäkuljetukset n. 13 000 €

3) Oppilasmäärän lisääntymisestä (yhdellä suunnalla) johtuva kuljetuskustannusten lisäys n. 2000 €

4) Pitkistä sairauspoissaoloista johtuva sijaiskustannusten yllättävä nousu vähintään 6000 € (budjetoitu 24500 € on jo ylittynyt).

5) Kiinteistöhoitokustannusten nousu (esimekiksi lumien pudottamiset koulujen katoilta) 2000 €

Nämä ennakoimattomat kustannuserät ovat yhteensä 30 000€. Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuoden 2020 budjettiin.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hakee 30 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2020 talousarvioon.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen klo 16.05 tauon. Tauon jälkeen klo 16.19 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla siten, että paikalle ovat palanneet Janne Näkkäläjärvi ja Seppo Alatörmänen.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa kuten järjestäytymispykälässä päätettiin, mikä todettiin yksimielisesti.