Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksistä 31.8.2020 § 47 ja § 48

ENODno-2020-152

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Enontekiön kunnanhallitukselta lausuntoa Birgitta Eiran, Piia Juuson, Ulla Keinovaaran, Pentti Keskitalon ja Leena Palojärven valituksiin Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksistä 31.8.2020 §47 ja §48.

Valittajat vaativat Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan Enontekiön kunnanvaltuuston päätökset §47 / 2020 ja §48 /2020 31.8.2020.

Kunnanhallituksen vastaus on oheisena. Vastauksessa perustellaan miksi kunnanvaltuuston päätökset ovat laillisia eikä niitä tule kumota. Keskeisintä on, että kunnanhallituksen mukaan valtuuston 31.8.2020 päätökset §47 ja §48 on hyvin valmisteltu, hallintosäännön prosessin mukaisesti päätetty ja ovat laillisia.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa oheisen lausunnon asiassa. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.35. Tauon päätettyä klo 18.43 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisillä kokoonpanolla siten, että Ulla Keinovaara on palannut kokoukseen.

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali