Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2020-88

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 4 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

Helinä Hautamäki

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 4 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoimaltk