Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 / Henkilöstöala

ENODno-2021-160

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus seuraa niiden toimialojen tehtävien ja talouden toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Henkilöstöalan tehtävien ja talouden toteuma 1-6 / 2021 esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöalan tehtävien ja talouden toteuman 1-6 / 2021 tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.