Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Kuvaus

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

Lapin liitto, tiedolla johtaminen 
Kyrön Vesihuoltoyhtiön yhtiökokous 18.8
Valtuusto 24.8
Pohjoinen valmiusharjoitus
Paljasselän yrittäjätapaaminen 25.8
Luottamushenkilökoulutus 26.8 Levi
Helsingin yliopiston ja Enontekiön kunnan yhteistyöryhmä, 27.8 Kilpisjärvi
Digitaalinen tiekartta 31.8 ja 2.9
Väärtipäivät 3.-5.9
Kuntastrategiatyö 7.9 ja 10.9

Tulossa

Metsähallitus, maankäyttöpalaveri 13.9
Hyvinvointialue-kokous 13.9Konsernin johtoryhmä 14.9
Vähähiilisyys-seminaari 14.9
Talousarvion 2022 suunnittelupäivät 15.-16.9
Kestävä kuntatalous verkosohankkeen tapaaminen 16.9
House of Lapland, omistajakokous 16.9
Alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokous 17.9
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n laajentumisneuvottelut 17.9
Lapin kuntajohtajatapaaminen 21.9, Kemijärvi
Lapin kunta- ja aluekehityspäivät 21.-22.9, Kemijärvi
Suojelupoliisin vierailu 23.9
Lapin laajakaistaohjelman väliaikatilanne, infotilaisuus 23.9
Lapin kuntajohtajat 24.9
Valtuusto 29.9 ml. valtuustoseminaari
Maakuntajohtajan kierros 30.9 klo 13-15, virastotalo

Valmistelussa

Kuntastrategia, digitaalinen tiekartta

Tiedoksi muut asiat

Valtuutettujen koulutus meneillään ohjelma mukaisesti
Puheenjohtajien koulutus suunnitteilla

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 

Asian esittelijänä toimi vs. hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.