Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2024-13

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 3 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen eikä käytä kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.