Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

4.5 Johtoryhmä
5.5 LSHP, Muonio ja Enontekiön koronatilannepalaveri
6.5 KOY Ounasmajat yhtiökokous
7.5 LapIT yritys- ja palveluesittely
7.5 Finavia & ENF neuvottelu
8.5 Lapin kunnanjohtajien tilannekuvapalaveri

Tulossa

12.5 Ikääntyneiden yksikön suunnittelupalaveri
15.5 Lapin kunnanjohtajien tilannekuvapalaveri
19.5 LSHP, Muonio ja Enontekiön koronatilannepalaveri
25.5 AVI ja Enonteköin kunta, sosiaalihuollon yhteistyöpalaveri

Valmistelussa
- Enontekiön Sähkö Oy:n myynnin valmistelu valtuuston päätettäväksi
- Peltovuoman koulurakennuksen tulevaisuudesta päättäminen elinvoimalautakunnan esityksestä kunnanhallitukseen
- Luvattomat kiinteistöt asia elinvoimalautakuntaan
- Uuden asuntoyhtiön (EKA ja Ounasmajat yhteen) hallituksen kokoonpano
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat:
Tapahtuneet
- Tornionlaakson neuvoston kannanotto rajojen avaamiseen
- 8.5 Lentokenttäpalaverit 3 kpl
- 11.5 Lentokenttäpalaveri, yritykset
- 11.5 Vaikuttajaviestintäpalaveri (lentokenttä)

Tulossa
- 12.5 Opetusministeri, tapaaminen (pienten kuntien verkosto)
- 12.5 Lentokenttäpalaveri
- Kunnanhallitus 25.5. klo 16

Valmistelussa
- Talousarvioraami 2021

Merkitään, että Seppo Alatörmänen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Birgitta Eira otti esille seuraavan asian
- Missä vaiheessa Teams-ohjelmistoa koskeva esitys on? 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.