Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Kuntalaisaloite: Enontekiön kunnasta tuoksuton työpaikka

ENODno-2020-108

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Seija Keskitalo, Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, seija.keskitalo@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalaisaloite; Enontekiön kunnan työpaikkojen tulisi olla tuoksuttomia. Eli pyritään siihen, että henkilökunta ei käytä tuoksuja. Puhdistusaineet ovat tuoksuttomia, myös huonekasvien valinnassa tulisi huomioida tuoksuttomuus. Multakin tuoksuu kasteltaessa voimakkaasti. Nykyään on paljon allergisia ja tuoksuherkkiä sekä migreenikkoja. Tämä on tärkeää niin asiakastyössä kuin työyhteisössä.

Enontekiön kunnassa on tällä hetkellä voimassa oleva suositus siitä, että henkilökunta välttää tuoksullisten tuoksujen käyttöä. Lisäksi puhdistusaineissa pyritään tuoksuttomuuteen. 

Toimialajohtajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että tuoksuttomuuteen on kiinnitetty huomiota ja annettuja suosituksia noudatetaan.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja toteaa, että tuoksuttomuus on ohjeistettu riittävällä tasolla. Kunnanhallitus toteaa, että ohjeistusta tullaan käydä läpi työyhteisön eri palavereissa ja huolehtia siitä, että henkilöstö suhtautuu toisiinsa arvostavasti ja korrektisti tässäkin asiassa. Lisäksi tuoksuttomuus tulee huomioita esimerkiksi puhdistusaineiden ja huonekasvien valinnassa.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta Aloitteen tekijä  Tarkastuslautakunta Elinvoimalautakunta Johtoryhmä Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.