Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

Metsähallitus, maankäyttöpalaveri 13.9
Hyvinvointialue-kokous 13.9
Konsernin johtoryhmä 14.9
Vähähiilisyys-seminaari 14.9
Talousarvio 2022 suunnittelupäivät 15.-16.9
House of Lapland, omistajakokous 16.9
Alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokous 17.9
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n laajentumisneuvottelut 17.9
Lapin kuntajohtajatapaaminen 21.9, Kemijärvi
Lapin kunta- ja aluekehityspäivät 21.-22.9, Kemijärvi
Suojelupoliisin vierailu 23.9
Lapin kuntajohtajat 24.9
Valtuusto 29.9 ml. valtuustoseminaari
Maakuntajohtajan kierros 30.9
Käsivarren paliskunnan hallitus, 30.9
Sodankylän kunnanjohtaja 1.10
Kuntastrategiatyö, 1.10
Kunnallisjohdon seminaari 5.-6.10
Virastokokous 8.10
Hallituksen pj - kunnanjohtaja 8.10
Puheenjohtajistopalaveri 11.10
 

Tulossa

Kuntalaisfoorumi 12.10
Tiedolla johtaminen, tilastokeskus 12.10
Lapin polku 15.10
Alueellinen koronakoordinaatio 15.10
Pienten kuntien verkosto 15.10
Kunnanhallitus 25.10
ELY, kehittämiskeskustelu 27.10
Lapin yliopisto, kuntakierros 27.10
Kestävä kuntatalousverkosto, 28.10
Ympäristösuojelun kuntaneuvottelu 28.10
Lapin kuntajohtajata 29.10
Alueellinen koronakoordinaatioryhmä, 29.10
Pienten kuntien verkosto, 29.10

Valmistelussa

Talousarvio ja investointisuunnitelma 2022->

Tiedoksi muut asiat

Syyslomaviikko 42

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.