Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Kunnanhallituksen päätöksentekoprosessi 2021 tarkistaminen

ENODno-2020-289

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Eräistä päällekkäisistä aikatauluista johtuen kunnanhallituksen loppuvuoden päätöksentekoaikatulua ja samalla kunnan vuosikelloa on syytä tarkistaa. Tarkistamisen tulokset on päivitettävä vuosikelloon ja annettava tiedoksi sekä lautakunnille että vastuuviranhaltijoille ja muille toimijoille.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus tarkistaa vuoden 2021 jäljellä olevien kokousten päivämäärät ja ilmoittaa niistä lautakunnille, vastuuviranhaltijoille sekä päivittää vuosikellon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti pitää loppuvuoden 2021 jäljelläolevat kokoukset seuraavasti: 19.10, 26.10, 9.11, 23.11 ja 14.12.

Tiedoksi

lautakunnat, vastuuviranhaltijat, päivitetään vuosikello

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.