Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kokousedustajien suulliset raportit merkittiin tiedoksi.