Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Kunnan sijoitusvarallisuuden hoitajan valinta

ENODno-2021-369

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnalla on kassavaroja, joita ei tarvita palvelusten järjestämiseen eikä kunnan toimintojen ylläpitoon, joten ne kannattaa sijoittaa tuottavasti, etenkin kun kunta joutuu maksamaan korkoa sijoitusvarallisuuden säilyttämisestä käyttötilillä (ns. negatiivinen tuotto).

Kunnan on sijoitustoiminnassaan tähdättävä mieluummin vakaan ja tuottavan sijoitustuoton hankintaan kuin on otettava ylisuuria riskejä spekulatiivisilla markkinoilla. Periaate sulkee pois esimerkiksi pörssikursseilla spekulatiivisen voiton hankkimisen tai suuren valuuttakurssiriskin. Tämänhetkinen arvio on, että kunta voi sijoittaa kassavaransa ainakin seitsemäksi vuodeksi (aikahorisontti). Sijoitustuoton toivottu kasvattaminen merkitsee suuremman riskin ottamista, mutta toisaalta yleinen käsitys on, että suorat osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten ja vakaasti. Kunnan sijoituksissa on myös huomioonotettava vastuullisuus, joka poissulkee sijoittamisen esimerkiksi aseteollisuuteen tai toimialoille, jotka ovat erityisen saastuttavia

Sijoitusvarallisuuden hoidosta on pyydetty tarjoukset neljältä ammattitaitoiselta ja luotettavaksi katsotulta taholta: Titanium Rahastoyhtiö Oy, LähiTapiola Varainhoito Oy, Mandatum Asset Management ja OP Private Lappi. 

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteisiä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuulla tarjouksensa jättäneiden varainhoitajien esittäytymisen Teamsin välityksellä klo 12:30 alkaen 15 minuuttia/ varainhoitaja ja päättää asiasta 25.10.2021 pidettävässä kokouksessaan.

Päätös

Kunnanhallitus kuuli seuraavia varainhoitajien edustajia Teamsin välityksellä:

Jari Kumpulainen, Lähi-Tapiola, klo 13:32 – 14:02

Merkittiin kokoustauko alkaen 14:05, jonka jälkeen kokous jatkui klo 14:27 entisellä kokoonpanolla.

Antti Repo, OP, klo 14:29 – 14:49

Mauri Mäkinen, Titanium  klo 15:02 – 15:18

Jussi Tiihonen & Risto Tuppurainen, Mandatum Assets Management klo 15:32 - 15:56

Jarmo Näkkäläjärvi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15:58

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen kokouksessa 26.10.2021.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.