Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Koronalisän kohdentaminen henkilöstölle / Koronarahasto

ENODno-2021-124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78, Vuosien 2021-2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen, että perustetaan koronarahasto (50.000,- euroa), josta sitten myöhemmin päätetään, paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle, joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi, miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat, jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;

 • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
 • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
 • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan, joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että koronakorvaus kohdennetaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Tämä pykälä siirrettiin seuraavalle hallitukselle ens syksyyn. Katso § 97.

Kokouskäsittely

.

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78, Vuosien 2021-2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen, että perustetaan koronarahasto (50.000,- euroa), josta sitten myöhemmin päätetään, paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle, joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi, miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat, jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;

 • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
 • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
 • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan, joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Kunnanhallituksen 16.8.2021 kokouksen esityslistalla oli päätettävänä koronakorvaus-asia. Esityslistan hyväksymisvaiheessa, esittelijä totesi keskustelujen jälkeen, että asia poistetaan listalta. Kunnanhallitus ohjasi kunnanjohtajaa siten, että asia tulee päätettäväksi seuraavalle kunnanhallitukselle.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että koronakorvaus kohdennetaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs. hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78, Vuosien 2021-2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen, että perustetaan koronarahasto (50.000,- euroa), josta sitten myöhemmin päätetään, paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle, joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi, miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat, jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;

 • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
 • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
 • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan, joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteisiä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että koronakorvaus kohdennetaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.