Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2020-312

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 29 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän edotuksen yksimielisesti.