Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kaavoituskatsaus 2021

ENODno-2021-206

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).

Liite: kaavoituskatsaus

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).

Liite: kaavoituskatsaus

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021 ja tiedottaa  MRL 7 § 2. mom:n mukaisella tavalla.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

maankäyttöinsinöörin hoidettavaksi: kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 7 § 2. mom.)

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.