Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Enontekiön kunnan digitiekartta 2021-2025

ENODno-2021-371

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnassa on laadittu digitiekartta Enontekiön kunnalle. Digitiekartan tarkoitus olla strateginen ohjeistus kunnan ja sen sekä päätöksenteon että  saattamiseksi moderniin digiaikaan.

Digitalisaation edistämisellä tavoitellaan seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • Kattaviin, toimiviin, helppokäyttöiseen ja turvallisiin digitaalisiin palveluihin.
 • Sujuvaan arkeen, vaivattomaan vuorovaikutukseen ja yleiseen avoimuuteen.
 • Palvelujen parempaan saatavuuteen ja tietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.
 • Uudenlaisiin arvoketjuihin ja lisäarvon tuottamiseen, ideoihin ja innovaatioihin.
 • Uteliaisuuteen, kiinnostukseen, rohkeisiin kokeiluihin ja uuden luomiseen.
 • Kunnan kaksikielisyyden ja monikulttuurisuuden parempaan huomioimiseen.
 • Etätyön ja monipaikkaisen työn tekemisen mahdollisuuksien kehittämiseen.
 • Digitaalisten asiakaspolkujen kuvaamiseen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi digitiekartan, käy evätyskeskustelua ja pyytää lautakunnilta lausunnot digistrategialuonnoksesta. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

johtoryhmä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.