Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi

Kokouskäsittely

6.6.2022 Poroparlamentti, Rovaniemi

9.6.2022 Iso-Britannian suurlähetystö, Helsinki

17.6.2022 Kunnanhallituksen kokous klo 14 (Tilinpäätös)

20.6.2022 Valtuuston iltakoulu klo 17, valtuustosali

22.6.2022 Kunnanvaltuuston kokous klo 13 (Henkilövalinnat)

29.6.2022 Kunnanvaltuuston kokous klo 13 (Tilinpäätös)

1.7.2022 Kunnanhallituksen kokous klo 12 (Valtuuston päätösten toimeenpano)

Virastotalo kiinni 4.7.-29.7, asiointi ajanvarauksella


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.