Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi:

Tunturilapin ympäristöterveydensuojelun päällikön virka on haettavana 17.6 2022 asti ja virka on avoinna 5.7.2022 alkaen. Sodankylän tekninen lautakunta tekee valinnan, haastatteluryhmän esityksestä. Ympäristöterveydensuojelun jaoston kokous oli 31.5.2022. Pöytäkirja löytyy Sodankylän kunnan sivuilta tai osoitteella http://sodankyla.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=3036#

Elli-Maria Kultima:

Poliisien neuvottelukunnan kokous 6. kesäkuuta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.