Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki:

Pankkiautomaatin poistumisen kunnasta. Onko selvitetty toisen toimijan kiinnostusta perustaa Hettaan uusi automaatti?

Esitän, että kunta käynnistää välittömästi neuvottelut toisen toimijan kanssa palvelun palauttamiseksi, mielellään talletus-/nostoautomaatin saamiseksi kuntaan.

Esitän, että kunnan kiinteistöjen pihoille asetetaan leiriytymisen kieltävät opasteet. Esimerkkinä kalasataman piha-alueella on usein monia ulkomaalaisia asuntoautoja ja-vaunuja, jotka vaikeuttavat virallista vaellusreittiä käyttävien asioimista alueella.

Jarno Viitanen:

Olen ottanut yhteyttä NOSTO-käteisautomaattien toimittajaan, he kertoivat tilanteen olevan haasteellinen ja kertoivat minkä verran pitäisi tapahtumia olla, että se olisi kannattavaa, talletusmahdollisuutta heidän laitteissaan ei vielä ole, mutta se on kehitteillä oleva projekti. He eivät kuitenkaan poissulje ajatusta, jos kunnalla on mahdollisuus osallistua riskiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.