Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2021

ENODno-2022-155

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta on vastaanottanut sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021, joka on osoitettu Enontekiön kunnanhallitukselle. Selvitys perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021 tiedoksi.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.