Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kunnanjohtajan viran täyttäminen

ENODno-2021-502

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanjohtajan virka tulee laittaa haettavaksi, koska vt kunnanjohtaja on valittu avoimen viran hoitajaksi 1.3.2022 lukien enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen saakka kunnes viran varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2022 § 17 kunnanjohtajan virasta seuraavaa; kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja,​ että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ kunnallishallinnon ja -​talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa,​ yhteistyökykyä,​ hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Kuntalain 38 § 3. momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kuntalain 41 § 1. momentin mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.