Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kunnanjohtajan ajankohtaiset / ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Tapahtuneet

Vammaisneuvoston kokous 7.4.2022

Yhdistysfoorumi 5.5.2022 

Ehdotus

Esittelijä

 • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tulossa

 • Koronan vaikutusten huomioiminen Luppokodin työtehtävissä
 • Yhteistyön kehittämisen prosessituen aloittaminen 12.5.
 • Kunnan edustaja kaatuneitten muistopäivänä 15.5. kello 14.00 seppeleenlaskijaksi sankarihaudalle sanajumalanpalveluksen jälkeen
 • Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hakuprosessi: Hakuaika: 11.5.-26.5. Kunnanjohtajan haastattelut 2.6., hallintojohtajan haastattelut 3.6. Kunnanhallituksen ylimääräinen kokous valintoihin liittyen 10.6. Esitys valittavasta valtuustolle 22.6. Tarvittaessa valtuusto voi kokoontua vielä 28.6. mikäli valtuutetut näin toivovat.
 • Valtuuston kokous 18.5.
 • Kunnanhallituksen kokous 24.5.
 • Poroparlamentti 6.6.
 • Kunnanhallituksen kokous 7.6./ klo 15
 • Rajakuntien neuvoston vierailu Enontekiölle peruuntunut
 • Valtuuston kokous 8.6.
 • Kuntajohtajapäivät Tampereella 15.-16.6.
 • Saamelaiskäräjien vaalikauden juhlatilaisuus Inarissa 17.6.
 • Valtuuston kokous 22.6.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.