Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pekka Tjäderhane;

Miksi laskettelukeskus laitetaan kiinni jo niin varhaisessa vaiheessa (18.4.2022), kun lasketteluilmat ja rinteetkin ovat usein parhaimmillaan? Ainakin viikonloppuina vappuun asti rinteet olisi syytä pitää auki. Samoin kunnan hoitamia latuja tuon ajankohdan jälkeen on ajettu vähän ja vaihtelevasti, eikä latujen ajamisessa ole ollut minkäänlaista säännöllisyyttä.

Mikä on Karesuvannon väistötilojen tilanne aikataulujen suhteen?

 

Jarmo Näkkäläjärvi;

Esitän huolen kunnan investointisuunnitelman toteuttamisen kestävästä kehityksestä. Tarvitsemme päätöksentekoon selvityksen investointien tärkeysjärjestyksestä, joka ohjaa ja helpottaa investointien toteuttamista/rahoitusta.

 

Elli-Maria Kultima;

Hyvinvointikeskuksen paikan suunnittelun yhteydessä on tullut esille eläinlääkäritalon- ja entisen hammaslääkärin talon tontti. Rakennuksien mahdollinen purku ja toisen talon lunastaminen omistajalta, tulee aiheuttamaan huomattavan suuria lisäkustannuksia mahdollisen uuden eläinlääkäritilojen rakentamisesta. Kunnassa on isoja investointeja uusi Luppokoti/ Hyvinvointikeskus ja Karesuvannon koulu.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.