Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vaaliluettelon tarkastaminen

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain (28.6.2013/496) 71 §:n mukaan oikeusministeriö huolehtii ennakkoäänestyksen päätyttyä siitä, että äänioikeusrekisteristä tulostetaan alkaen 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19 vaaliluettelot äänestysalueittain ja että luettelot toimitetaan kuntien keskusvaalilautakunnille hyvissä ajoin ennen vaalipäivää. 

Vaaliluetteloihin otetaan vain ne henkilöt, jotka äänioikeusrekisteriin tehtyjen merkintöjen mukaan eivät ole käyttäneet äänioikeuttaan ennakkoäänestyksessä. Vaaliluettelot tulostetaan äänestysalueittain henkilöiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai oikeusministeriön määräämällä tavalla. Ennakkoon äänestäneet on puolestaan merkitty erilliseen ennakkoon äänestäneiden luetteloon, joka toimitetaan keskusvaalilautakunnalle vaaliluetteloiden mukana.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilautakuntien käytettävissä. Ennen vaaliluetteloiden toimittamista vaalilautakunnille keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa tehtävä vaaliluetteloihin merkinnät niistä ennakkoon äänestäneistä, joita ei ehditty merkitä vaalitietojärjestelmään ennen vaaliluetteloiden tulostamista.

Vaaliluettelot tulevat julkisiksi mikäli toista vaalia ei toimiteta, tiistaina 30.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen ja toisen vaalin äänestämistä koskevat merkinnät ovat julkisia vasta toisen vaalin vaalipäivän äänestyksen päätyttyä sunnuntaina 11.2.2024 kello 20. Lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta: turvakieltomerkinnöin (T) varustetun henkilön tietoja. Turvakieltomerkinnöin varustetun henkilön tiedot ovat vaalilain 71 § 4 momentin mukaisesti pidettävä salassa.

 

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkistaa 8.2.2024 saapuneen vaaliluettelon ja tekee tarvittavat merkinnät mahdollisista puuttuvista ennakkoäänestyksistä vaaliluetteloon. Vaaliluettelot luovutetaan vaalilautakunnille muun vaalimateriaalin luovutuksen yhteydessä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.