Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoituskeskuksen perustaminen

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia siitä, että kunnanvirastoon järjestetään ilmoituskeskus, jossa otetaan vastaan vaalilautakunnilta saapuvat vaalitulosten tiedotukset.
Vaalilautakuntien puheenjohtajille on ilmoitettava, missä vaalitulosten vastaanottopaikka sijaitsee. Samoin tulee sopia siitä, millä tavalla vaalilautakunnat ilmoittavat vaalituloksen kunnan vastaanottopaikkaan.
Kunnan tulee tallentaa vaalituloksensa vaalitietojärjestelmään heti kunkin äänestysalueen tiedon saatuaan ja sen tarkistettuaan.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää perustaa ilmoituskeskuksen kunnanvirastolle, jossa keskusvaalilautakunnan sihteeri tallentaa tiedot vaalitietojärjestelmään. Keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ottamaan ilmoituskeskukseen tarvittavan henkilöstön.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.