Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta jos,

  1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
  2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä; (5.4.2002/247)
  3. lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
  4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus (todistaja)

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja - kuorineen.

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomana varmassa tallessa (5.4.2002/247).

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa ajoissa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat mainitussa oikeusohjeessa tarkoitetulla tavalla ja laskea hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärän äänestysalueittain sekä todeta äänioikeusrekisteriin vietyjen äänten sekä hyväksyttyjen ennakkoäänestysasiakirjojen ja vaalikuorten määrän.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.
Todetaan että hyväksyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 659  kpl, jotka jakautuivat alueille seuraavasti:

001 Hetta - Leppäjärvi – Palojoensuu                   414 kpl
002 Kaaresuvanto                                                    76  kpl
003 Kilpisjärvi                                                           44  kpl
004 Nunnanen - Peltovuoma - Vuontisjärvi           125  kpl.