Keskusvaalilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Saapuneiden ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänes­tysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta jos,

  1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

  2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä; (5.4.2002/247)

  3. lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

  4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus (todistaja)
     

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa keskiviikon kokouspäivään mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja merkitsee äänioikeusrekisteriin ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa. 

Päätös

Vaalikuoret laskettiin ja lukumäärät olivat:

001 - Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu             382   ääntä

002 – Kaaresuvanto                                        70  ääntä

003 – Kilpisjärvi                                               38   ääntä

004 – Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi      117 ääntä

Iäkäs henkilö oli äänestänyt kahteen kertaan (laitos- ja kotiäänestys). Vaalituen ohjeiden mukaan hyväksyttiin ensimmäisenä avattu lähetekirje. Ei aiheuta jatkotoimia.Toinen jätetään ottamatta huomioon ja säilytetään pöytäkirjan liitteenä.