Keskusvaalilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Selostus

Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Edelleen keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Keskusvaalilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Veijon ja Pirita Palismaan. Edelleen keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.