Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vaalihenkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen

ENODno-2022-318

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Oikeusministeriön keskusvaalilautakunnille tarjoama koulutus

Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten järjestetään verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on suunnattu kuntien keskusvaalilautakuntien henkilöstölle. Koulutuksessa käydään läpi kaikki vaalin toimittamisen vaiheet. Vaalitoimitsijalle ja vaalilautakunnalle suunnattuja osioita voi hyödyntää myös kunnan omien vaalivirkailijoiden koulutuksessa.

Tämän lisäksi ministeriö järjestää verkossa suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.

Kunnan oma koulutus

Kunnan keskusvaalilautakunta kouluttaa, opastaa ja neuvoo kunnan muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan koulutusmateriaalina ovat mm. oikeusministeriön verkkokoulutus, vaaliohjeet ja VAT-ohjeet.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • keskusvaalilautakunta osallistuu oikeusministeriön järjestämään verkkokoulutukseen.
  • ennakkoäänestyspisteessä toimivat ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat koulutetaan tehtäväänsä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
  • vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajille toimitetaan oikeusministeriön laatima vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan tehtäviä koskeva ohje ja mahdollinen muu koulutusmateriaali.

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.