Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset

ENODno-2022-318

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Keskusvaalilautakunta kokoontuu:

Ke 29.3.2023 klo: 14.00

Pe 31.3.2023 klo: 18.00

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi tulevat kokoukset.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.