Keskusvaalilautakunta, kokous 11.4.2024

§ 19 Vaalihenkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen

ENODno-2023-209

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Oikeusministeriön keskusvaalilautakunnille tarjoama koulutus

Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten järjestetään verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on suunnattu kuntien keskusvaalilautakuntien henkilöstölle. Koulutuksessa käydään läpi kaikki vaalin toimittamisen vaiheet. Vaalitoimitsijalle ja vaalilautakunnalle suunnattuja osioita voi hyödyntää myös kunnan omien vaalivirkailijoiden koulutuksessa.  

Tämän lisäksi ministeriö järjestää verkossa suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.

Kunnan oma koulutus
Kunnan keskusvaalilautakunta kouluttaa, opastaa ja neuvoo kunnan muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan koulutusmateriaalina ovat mm. oikeusministeriön verkkokoulutus, vaaliohjeet ja VAT- ohjeet.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • keskusvaalilautakunta osallistuu oikeusministeriön järjestämään verkkokoulutukseen.
  • ennakkoäänestyspisteessä toimivat ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat koulutetaan tehtäväänsä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
  • vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajille toimitetaan oikeusministeriön laatima vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan tehtäviä koskeva ohje ja mahdollinen muu koulutusmateriaali.