Keskusvaalilautakunta, kokous 11.4.2024

§ 16 Europarlamenttivaaleista tiedottaminen

ENODno-2023-209

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Lisäksi vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavoin, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kuulutuksen. Vaalikuulutus on suomen ja saamen kielellä.

Vaalikuulutus annetaan tiedoksi kuntalaisille siten, kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Lisäksi vaaleista viestitään muilla kunnan tiedotuskanavilla.