Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Selostus

Hallintosäännön 34 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään kuntalain 92 §:ssä.

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa lautakunnalle:

  1. Vuosiloma,
  2. Sairausloma,
  3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
  4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
  5. Virkamatkamääräys.

 

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat päätökset:

Sivistysjohtaja
Hankinta:
§ 1 Varhaiskasvatuksen aineistojen arkistointi LapIT sähköiseen Säilöön, 24.10.2023
§ 2 Varhaiskasvatuksen eritysvarhaiskasvatuspalvelun järjestäminen ostopalveluna 2023-2024, 31.10.2023

Vararehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Työajan muutos osa-aikaisuus 60% 2.11.2023 alkaen, 24.10.2023
§ 2 Määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaaminen ajalle 1.11.2023-1.6.2024, 01.11.2023

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.