Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Toimistosihteerin viran lakkauttaminen

ENODno-2023-275

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus.

Toimistosihteeri ********* jäi eläkkeelle 1.11.2023 alkaen. Toimistosihteerin viralle ei ole Enontekiön kunnassa tarvetta. Kunnanhallitus on 7.3.2023 / 61 § perustanut toimistosihteerin työsopimussuhteisen toimen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää, että kunnanhallitus päättää lakkauttaa toimistosihteerin viran 1.11.2023 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus