Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ulla Keinovaara: Tieto Ounasmajojen siivouspalvelua ja viriketoimintaa koskevista asioista etenevät Lapin hyvinvointialueella.