Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Enontekiöltä osallistutaan Helsingissä järjestettäviin Lasten itsenäisyyspäivän juhliin 4.12.2023.

SOS-Lapsikyläsäätiöstä on kysytty Enontekiön kunnan kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda kiertävä Perheen talo-konsepti. Konseptin alla tarjotaan perheille kohtaamispaikkatoimintaa (erityisesti ylisukupolvisia kohtaamispaikkoja Mummun ja vaarin tupia) sekä alueen perheiden ja pienyrittäjien osallistamista toimintaan sekä paikallisten harrastustoimintojen aktivoimista pienten lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan, jotta voivat harrastaa säännöllisesti omassa kunnassaan.  

Mummun ja vaarin tupa on ammatillisesti ohjattu ylisukupolvinen kohtaamispaikka, jossa lapsiperheet ja vapaaehtoiset ikäihmiset viettävät aikaa yhdessä. Kohtaamispaikalla tarjotaan ilmainen ateria perheille ja vapaaehtoisille. Tarkoituksena on lisätä perheiden ja ikäihmisten hyvinvointia, helpottaa arjessa, lisätä vertaisuutta ja tukea positiivista mielenterveyttä. Toiminta sisältää myös palveluohjausta tarpeen mukaan. Kunnan osuus hankkeessa on tarjota ilmainen tila toiminnalle ja osallistua yhteiskehittämiseen sekä yhteiseen viestintään mahdollisuuksiensa mukaan.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.