Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

ENODno-2023-162

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on 14.12.2022/20.12.2022 § 84 hyväksynyt talousarviossa ja –suunnitelmassa 2023-2025 sitovat tavoitteet ja määrärahat toimialoille vuodelle 2023. Tämän lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteiset tavoitteet kaikille toimialoille noudatettavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat hallintosäännön ohella vuoden 2023 talousarvion toimeenpanoa koskevana ohjeena, ellei kunnanhallituksen päätöksistä muuta ilmene. Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023 7.2.2023 / 35 §.

Toimialoilla ja johtoryhmässä tulee tarkastella taloutta kuukausittain. Talouden ja toiminnan seuraamista varten toimialajohtajien ja -vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet 1-3, 1-6, 1-9) taloushallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Osavuosikatsaukset on toimitettava kunnanhallitukselle siten että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksissaan toukokuussa (osavuosikatsaus 1-3), syyskuussa (osavuosikatsaus 1-6) ja marraskuussa (osavuosikatsaus 1-9).

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset 1.1-30-9-2023 tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus, tarkastuslautakunta