Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Enontekiön kotiseutumuseon kokoelmaohjelma

ENODno-2023-307

Valmistelija

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Enontekiön kotiseutumuseo säilyttää ja esittelee talonpoikaista elämää Enontekiöllä. Museo vastaanottaa kokoelmaansa sopivaa esineistöä. Koska museon tilat ja varastointimahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, vastaanotettavan aineiston suhteen on käytännön syistä suoritettava rajaamista ja tehtävä tarveharkintaa. Kokoelmaohjelma sisältää linjaukset ja ohjeet siitä, mitä ja millaista aineisto museo vastaanottaa, kuinka kokoelmaa hoidetaan, sekä kuinka mahdollista lainaamista ja poistoja tulee toteuttaa. Kokoelmaohjelman käyttö auttaa kehittämään museotoimintaa ja pitämään kokoelman laadukkaana.

Kokoelmaohjelma on laadittu yhdessä Lapin maakuntamuseon kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Enontekiön kotiseutumuseon kokoelmaohjelman.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.