Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Enontekiön kirjaston palvelumaksut 1.1.2024 alkaen

ENODno-2023-308

Valmistelija

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Enontekiön kirjasto tarjoaa asiakkaille mahdollisuutta tulostaa asiakirjoja ja laminoida tulosteita. Tulostus kirjastolla on jonkin verran lisääntynyt, kun kuntalaisten tulostusmahdollisuus virastotalolla on loppunut. Tulostukseen liittyvät kustannukset ovat lisäksi kohonneet, kuten koneen leasing maksu ja tulostuspaperin hinta. Laminointi on kokonaan uusi palvelu kirjastolla. Muutoksista johtuen on tullut tarve laatia näille palveluille ajantasainen hinnoittelu.

Enontekiön kirjasto perii palvelumaksua kaukolainoista. Nykyisin perittävä maksu ei korvaa kaukolainoista kirjastolle koituvia kustannuksia. On tarve hinnoitella kaukolainat uudelleen, että palvelumaksu vastaisi paremmin kaukolainasta kirjastolle aiheutuvia kuluja.

Lisäksi Enontekiön kirjasto perii Lapin kirjaston yhteisesti päättämiä palvelumaksuja. Nämä maksut pysyvät ennallaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy uudet palvelumaksut ja ne tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kirjasto

Liitteet

Oheismateriaali