Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025

ENODno-2021-314

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Tjäderhanen sekä varsinaiseksi jäseneksi Ulla Keinovaaran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla-Maija Syväjärven. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vastaava ohjaaja Päivi Ikonen. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Puheenjohtaja Birgitta Eira ja sihteeri Päivi Ikonen esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vammaisneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj                                                         Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara                                                       Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

Päivi Ikonen, siht

 

Päätös

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin, että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon. 

 

Tiedoksi

Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri  Kunnanhallitus 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.