Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Muutosvaatimus viranhaltijan päätökseen/ sosiaalitoimi

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 25