Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva näytteenottopiste (WRI-609)

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva näytteenottopiste (WUX-200)

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikanalaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid 19 näytteenottolinjasto Härkävaljakontie

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ajoneuvon muutos/ Suomen Rokotepalvelu Oy, Rokotebussi 2 - liikkuva yksikkö

Attendo, hintojen tarkistaminen 1.1.2022 alkaen

AVI:lle selvitykset LAAVI/785/2021

Aluehallintoviraston päätös Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröintitoimintakuntien lisäys/ Pelastakaa Lasten Lapin toimipiste

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ SeleLab Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Etelä-Pohjanmaan toimipiste

Enontekiön kunnanhallitus 13.9.2021 § 225 Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä

Vanhemman/huoltajan huolenaiheet Päiväkoti Riekosta 

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan käyttö vuonna 2021

Sosiaalihuolto Saga asiakastietojärjestelmän tilaus 

Vammaisneuvoston lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta kunnassa

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.