Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Maksusitoumuksen myöntäminen adoptioneuvontaan

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24