Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Ulla Keinovaara kysyi milloin hyvinvointilautakunta käsittelee vammaisneuvoston esityksiä vapaa-ajan avustajan/kuntoutusohjaajan tarpeesta ja vammaisten asumistarpeista/asumisharjoittelun toteuttamisesta. Vammaisneuvosto pyytää näihin kirjallista vastinetta. Johtava sosiaalityöntekijä ennakoi, että asiat ehdittänee valmistella lautakuntaan ennen kesälomia. 

Ulla Keinovaara muistutti, että Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyshankeelta odotellaan konkreettisia toimenpiteitä kylätalkkaritoiminnan käynnistämiseksi. Lautakunta keskusteli asiasta, ja kehotettiin aktiiviseen yhteydenpitoon ja ehdotusten jakamiseen hanketyöntekijöille Tiina Aaltonen ja Jenni Peteri. 

Helinä Hautamäki kysyi ovatko valitut ottaneet virat vastaan sosiaali- ja kulttuuritoimessa. Todettiin, että sosiaaliohjaaja-koulukuraattori ja kirjastovirkailija ovat ilmoittaneet ottavansa virat vastaan, ja molemmat tulevat töihin Enontekiölle toukokuussa. 

Heikki Järvistö toi esille koulunuorisotyöntekijä Mari Syväjärven kirjallisen palautteen koulunuorisotyöstä. Matti Ikonen totesi, että koulunuorisotyölle on Enontekiöllä tarvetta edelleen.  

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää perhekeskustyöpajan 9.5.22 klo 12-15 Enontekiön kunnan valtuustosalissa. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua toimistosihteeri Teija Kelottijärvelle. 

Marko Keskitalo kysyi, voidaanko Enontekiön lentokentällä järjestää tapahtumia. Lautakunta keskusteli esimerkiksi konserttien tai näyttelyiden järjestämisen mahdollisuudesta lentokentän tiloissa. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Kolehmainen lupasi selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten.