Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 LISÄPYKÄLÄ: Kirjastovirkailijan palvelussuhteen päättyminen (lisäpykälä)

ENODno-2022-148

Valmistelija

  • Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kirjastovirkailija Pirjo Salonen on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2022 alkaen eläkeelle siirtymyisen vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö  Palkkasihteeri