Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Debora Oy

Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Saaristolääkärit Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/ Saaristolääkärit Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Voice Doctors Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Rokotepalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/ GeMind Oy

Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

AVI:n päätös 15.2.2022, LAAVI/217/2022

AVI:n päätös 4.4.2022 LAAVI/1567/2021

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.